อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตThis is a featured page

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต - tagu
www.artichokeliver.com
อาหารบำรุงตับ ไต ถุงน้ำดี ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ โรคไตวายไตเสื่อม

Artichokes (ATISO) อาร์ติโช๊ค อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(Synarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้

1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก

4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาส์

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.artichokeliver.com หรือ

www.smethai.com/shop/gms

Tel: 02 - 888 - 9954, 081 – 627 1521 คุณวัลลภา


Started By Thread Subject Replies Last Post
Anonymous www.agroforestrysystem.com สวนป่าต้นตะกูพันธุ์ก้านแดง ไม้โตเร็ว เหมาะส 0 May 9 2009, 4:11 PM EDT by Anonymous
 
Thread started: May 9 2009, 4:11 PM EDT  Watch
www.agroforestrysystem.com สวนป่าต้นตะกูพันธุ์ก้านแดง ไม้โตเร็ว เหมาะสำหรับการปลูกสวนป่า ผู้นำตลาด "ระบบบริหารจัดการ ปลูกและดูแลสวนป่าเอกชน ระดับสากล"
Leading Private AgroForestry Management System Anthocephlaus Chinensis – Tagoo KanDaeng Variety fast growing tree Suitable for agroforestry
รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกสวนป่าเอกชน ด้วยไม้ป่านานาพรรณ
* ไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
* ต้นประดู่
* ต้นชิงขัน
* ต้นยางนา
* ต้นตะเคียนทอง
* ต้นพยุง
รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
ถ้าท่านมีที่ดิน และต้องการปลูกต้นตะกู ทางเรามีบริการปลูก และรับดูแลแทนท่าน เป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั่งขายเนื้อไม้ได้
ขอบเขตงาน
* เตรียมพื้นที่ปลูก ระยะปลูก 3 x 3 ม. (177 ต้น/ไร่ x 10 ไร่) = 1,770 ต้น
* ปลูกต้นกล้าต้นตะกู พันธุ์ก้านแดง
* ดูแลรักษา บริหารจัดการโครงการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
ประมาณเงินลงทุนปลูก และดูแลสวนป่า ไม้ตะกู (พันธุ์ก้านแดง) 10 ไร่
* ปีที่ 1 จำนวนเงิน 287,150 บาท
* ปีที่ 2 จำนวนเงิน 112,000 บาท
* ปีที่ 3 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 4 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 5 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* รวมเงินลงทุนทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน 579,150 บาท
ผลตอบแทนจากการขาย 1,770 ต้น x 1,000 บาท/ต้น เป็นเงิน 1,770,000 บาท
ตาราง การปลูกและดูแลสวนไม้ตะกู 10 ไร่
รายการ ประมาณการลงทุน รวม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1:เตรียมดินปลูก และค่าแรงปลูก 25,000 - - - - 25,000
2.ค่าต้นกล้า พร้อมปลูกซ่อม 168,150 - - - - 168,150
3ดูแลกำจัดวัชชพืช ปุ๋ย ทำแนวกันไฟ 94,000 112,000 60,000 60,000 60,000 386,000
รวม เงินลงทุน 287,150 112,000 60,000 60,000 60,000 579,150
เงินลงทุน สะสม 287,150 399,150 459,150 519,150 579,150
สนใจติดต่อ
1. คุณดายุทธ รักมะณี โทร 081 911 1764
2. คุณวรภัทร ทรวงแสวง โทร 084 0123451, 086 789 8845
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.agroforestrysystem.com
www.kunvorapat.com
www.forestryfarm.com
Do you find this valuable?    
Keyword tags: None (edit keyword tags)
Anonymous โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (BioMass Fuel Power Plant) ออกแบบ จำหน่าย ติด 0 Apr 19 2009, 2:11 AM EDT by Anonymous
 
Thread started: Apr 19 2009, 2:11 AM EDT  Watch
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (BioMass Fuel Power Plant) ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งด้วยระบบ Turnkey Engineering

บริษัท ทรอปิคอลเอเซีย จำกัด

"ผู้เชี่ยวชาญด้าน การออกแบบ ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยระบบบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ"

* โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (BioMass Fuel Power Plant)

* โรงงานสกัดน้ำมันไบโอดีเซล จากวัตถุดิบการเกษตร (BioDiesel)

* โรงงานสกัดน้ำมันไบโอดีเซล จากยางรถยนต์ใช้แล้ว

สนใจลงทุนตั้งโรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวป

www.biomassfuelpower.com

www.kunvorapat.com

Email: biomassfuelpower@gmail.com

Do you find this valuable?    
Keyword tags: None (edit keyword tags)

Anonymous  (Get credit for your thread)


Showing 2 of 2 threads for this page

Related Content

  (what's this?Related ContentThanks to keyword tags, links to related pages and threads are added to the bottom of your pages. Up to 15 links are shown, determined by matching tags and by how recently the content was updated; keeping the most current at the top. Share your feedback on WikiFoundry Central.)